Verschil tussen intermoleculaire en intramoleculaire krachten

Intermoleculaire en intramoleculaire krachten zijn de twee soorten krachten die afzonderlijke moleculen en atomen bij elkaar houden. Deze krachten regelen de beweging van moleculen en atomen. Beide soorten krachten bepalen de chemische en fysische eigenschappen van stoffen. Het belangrijkste verschil tussen intermoleculaire en intramoleculaire krachten is dat intermoleculaire krachten bestaan tussen de moleculen onderling, terwijl intramoleculaire krachten bestaan tussen atomen binnen een molecuul. Daarnaast zijn er nog veel meer verschillen tussen deze krachten.

1. Wat zijn Intermoleculaire Krachten?
– Definitie, Eigenschappen, Kenmerken

2. Wat zijn Intramoleculaire Krachten?
– Definitie, kenmerken, eigenschappen

3. Wat is het verschil tussen intermoleculaire en intramoleculaire krachten?

Verschil tussen intermoleculaire en intramoleculaire krachten – Samenvatting van een vergelijking

Wat zijn intermoleculaire krachten

Intermoleculaire krachten zijn krachten die individuele moleculen in een stof binden door hun positieve en negatieve ladingen. Intermoleculaire krachten zijn aantrekkingskrachten, maar geen chemische bindingen. Intermoleculaire krachten zijn dus veel zwakker dan intramoleculaire krachten. Deze krachten bepalen de fysische eigenschappen van een stof. Een van hun belangrijkste fysische kenmerken is het vermogen om de toestand van een stof te bepalen – of het een vaste stof, een vloeistof of een gas is. Deze krachten zijn verantwoordelijk voor de willekeurige beweging van gassen en het bestaan van vloeistoffen en vaste stoffen, aangezien zij de moleculen van vloeistoffen en vaste stoffen bij elkaar houden. De intermoleculaire krachten bepalen dus het smelt- en kookpunt van de materie. Het smelt- of kookpunt is evenredig met de sterkte van de intermoleculaire krachten, d.w.z. hoe hoger het smelt- of kookpunt, hoe sterker de intermoleculaire krachten. Bij een gegeven temperatuur zijn de sterkten van de intermoleculaire krachten van gas, vloeistof en vaste stof als volgt.

Er zijn drie soorten intermoleculaire krachten bekend als dipool-dipoolkrachten, London dispersiekrachten en waterstofbindingskrachten. Al deze bindingen ontstaan door elektrische ladingen die het gevolg zijn van de rangschikking van elektronen en kernen in de moleculen. Van de drie typen zijn waterstofbruggen de sterkste vorm van intermoleculaire bindingen. Watermoleculen worden vastgehouden door waterstofbruggen als gevolg van de aanwezigheid van partiële ladingen op specifieke plaatsen op de moleculen.

Verschil tussen intermoleculaire en intramoleculaire krachten

Wat zijn intramoleculaire krachten

Krachten die atomen in een molecuul vasthouden worden intramoleculaire krachten genoemd. Deze krachten zijn verantwoordelijk voor de vorming van chemische bindingen. Intramoleculaire krachten zijn dus veel sterker dan intermoleculaire krachten. Intramoleculaire interacties treden op wanneer twee atomen elektronen delen of elektronen afstaan aan/verkrijgen van een ander atoom. Wanneer elektronen worden gedeeld tussen twee atomen, wordt de binding een covalente binding genoemd. Wanneer één atoom elektronen geeft/verkrijgt, wordt de binding een ionische binding genoemd. Intramoleculaire krachten bepalen de chemische parameters van een stof. Metaalbindingen worden ook geclassificeerd als een type intramoleculaire kracht.

Deel dit