you are here:  home meten

Goed Meten met Fouten

Dit betreft het boek Goed meten met fouten door H.J.C. Berendsen, 5e druk 2009, uitgave Bibl der RUG, ISBN 90 367 0708 0.
Ditboekje (formaat 147x210 mm, 141 pp) is verkrijgbaar bij de secretaresse van de Moleculaire Dynamica groep, GBB, Chemische Laboratoria, Nijenborgh 4, Groningen
e-mail: mdsecr@rug.nl
tel: 050 3634323
fax: 050 3634398
De prijs bedraagt € 12,00 inclusief verzendkosten, over te maken op ABN/Amro bankrekening 47.45.67.206 van de Faculteit W en N, RuG, onder vermelding "Goed meten met fouten", ref project 801503.

Opmerkingen over dit boek graag naar H.J.C.Berendsen(at)rug.nl.

A Student's Guide to Data and Error Analysis

In 2011 zal een vernieuwde en uitgebreidere Engelse versie van dit boek verschijnen bij Cambridge University Press onder de titel: A Student's Guide to Data and Error Analysis. [ISBN: 9780521119405 (hardback), 9780521134927 (paperback)]. De onderwerpen zijn uitgebreid met Monte Carlo methoden en met Bayesiaanse waarschijnlijkheden. In plaats van voorbeelden in Mathematica bevat het boek Python programma's. Ook de 'zakboekblaadjes' zijn uitgebreid.
Klik hier voor details.

PDF-file beschikbaar!

Van het Nederlandse boekje zullen dan geen nieuwe drukken meer verschijnen. De laatste (5e) druk wordt als pdf file ter beschikking gesteld. Klik hier voor de pdf file (736 kB). Deze file mag voor persoonlijk gebruik gecopieerd en geprint worden, mits de titelpagina behouden blijft.